26-01-13

oude liedjes/ mijn streek

oude liedjes

Een liedje uit een oud boek van voor 1950 /van moeders tante, Severine . Zij is al jaren dood, maar in een vergeten hoekje vond mijn moeder het boekje, vol met  oude gedichten en liedjes /met de hand geschreven.

 

Hier een smartlap uit dat oud boek.

 

 

Zeg weet gij…

 

Zeg weet gij wat dat is des winters honger lijden

terwijl de koude woedt en wreed de magen scherpt

terwijl de noorderwind komt door de ruiten snijden

en door het versleten raam de sneeuw in het hutje werpt.

Geen brood meer in de kast en men snakt naar eten

en zelf voor ’t kleine wicht weleer zo lief en fris

geen enkel dropje melk voor zijne hongerkreten!

Zeg weet gij wat dat is! Zeg weet gij wat dat is?

 

Zeg weet gij wat dat is, zijn kinderen zien verkwijnen

door honger uitgeput, verteerd door nood en leed

hun door armoede en smart ’t bestaan zien ondermijnen.

Terwijl men hulp noch troost voor hun ellende weet

en toch ze zijn uw bloed, uw ziel, uw vlees, uw wezen.

Ze zijn uw eigen beeld en uw gelijkenis

en nu hebt gij voor hen de hongerdood te vrezen.

Zeg weet gij wat dat is (2x)

 

De vader heeft geen werk de sneeuw komt het verhinderen.

De moeder, o zij weent zij weent bij dag en nacht.

Zij weent als niemand het ziet zelf niet haar man of kinderen.

O niemand dan de heer hoort haar droeve klacht.

Haar oog is glanzeloos en bleek zijn hare wangen.

Zij is het zinnebeeld van leed en droefenis.

Met hare bitter smart is steeds haar ziel bevangen.

Zeg weet gij wat dat is (2x)

 

Zo broeder reikt uw hand aan de met noodbedeelden.

Reikt hun een milde hand , weldoen is zo schoon

en ’t minste leed dat wij in gods name helen

bekomt in ’t eeuwig rijk een duizend voud beloont.

Geen aalmoes ook hoe klein die Christus niet beloont

hier schenkt hij zegening en daar vergiffenis

en om uw hoofd prijkt eens een schitterende kroon.

Zeg weet gij wat dat is (2x)

 

19:53 Gepost door emily in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: oude liedjes |  Facebook |

05-06-10

liedje uit het oude boek "Vlaanderen"

P1000188

 

IMG_4106

 

P1000232

 

P1000230

 

mijn Vlaanderen

 

Mijn Vlaanderen heb ik hartelijke lief

Mijn Vlaanderen boven al (refrein)

 

Des morgens al de zonne lacht

Dan zing ik blij, vol lust

Zoo zalig als de brave man

Die vrouw en kinderen kust

 

Des avonds als ik moe van zin

De rust verlangend zoek

Dan bid ik, “Vlaanderen! Vlaanderen lief

Mijn Vlaanderen, houd u kloek

 

En ‘k droome dan van roem en macht

En eeuwen gaan voorbij

En dreunend klinkt het “Schild en Vriend”

En ‘k zie mijn Vlaanderen vrij

 

Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief

Mjjn Vlaanderen boven al

Dat is ’t refrein ’t is het liefdelied

Dat ik eeuwig zingen zal.

 

( Dit komt uit het oude boek )

 

11:19 Gepost door emily in Muziek | Permalink | Commentaren (2) | Tags: oude liedjes |  Facebook |

13-03-10

oude liedjes - het sneeuwklokje

P1000096

 

P1000057_2

 

Het Sneeuwklokje

 

In ’t bosch staat een bloempje eenvoudig en schoon.

Het spreidt als een engel zijn lichtglans ten toon.

Het hult zich in ootmoed bescheiden en klein.

En even als de onschuld is ’t bloempje zoo rein.

 

Het ijs dekt nog ‘d aarde zij treurt al zoolang.

Daar bloeit reeds het bloempje als hagel zoo blank.

Doch eer dat de nachtegaals zingen hun lied.

Is reeds van ons bloempje de schoonheid te niet.

 

Het glimlacht kortstondig het weemoedigt mij aan.

Dan ijlt het ter ruste dan welkom zijn blaan.

Ik min u o bloempje op sneeuwerijen grond.

Gij zijt mij een boo, die de lente verkondt.

 

O, ware dit leven het beeld dezer bloem.

Diende eenvoud en ootmoed de menschen tot roem.

Ware onschuld en reinheid de aarde tot sier.

De mensch ware een engel de hemel reeds hier.

 

Dit liedje komt uit het oude boek.

 

 

 

21:57 Gepost door emily | Permalink | Commentaren (5) | Tags: oude liedjes |  Facebook |

14-02-10

valentijn

IMG_4308

 

voor valentijn een liedje uit het oude boek,

na zoveel jaren lijkt niets te zijn veranderd...

voor iedereen een pijltje van valentijn!!!!!!!!!!

 

 

Je bent met goud niet te betalen

(Kees Pruis)

 

Er komt voor ieder in t’leven

eenmaal het wondere uur

dat je je hart weg moet geven

da’s eenmaal zoo de natuur!

Alles verdwijnt om je henen

Alles op aarde verbleekt

en je leeft slechts voor die ééne

als je verliefd tot haar spreekt

 

Refrein

Je bent met goud,met goud niet te betalen

geen diamant kan zooveel licht uitstralen

Jou te bezitten en jou te beschermen

zal voortaan slechts mijn levensinhoud zijn

 

En als je eenmaal getrouwd bent

’t stormachtige is er wat af

dan, als je het leven dichtbij kent

is huisarrest soms een straf

ga je een keertje met vrienden

zoo zonder vrouw eens op stap

zing je, wanneer je naar huis komt

tot ‘ booze vrouwtje als grap: refrein

 

En nog wat ouder geworden

blijf je weer liever in huis

zing je bij ’t wasschen der borden

vrouwtje, bij jou voel ‘k me thuis!

Vrienden zijn dan overbodig

Langzaam komt dan de oude dag

heb je elkaar het meest noodig

zeg ‘j met weemoedige lach

 

 

19:12 Gepost door emily | Permalink | Commentaren (5) | Tags: oude liedjes |  Facebook |

07-02-10

oude liedjesteksten

IMG_4256

 

IMG_4258

 

IMG_4270

 

Vandaag vond ik op zolder, diep in een oude kast, dit prachtig boekje;

het bevat oude liedjesteksten en oude gedichten, bijeen gesprokkeld en opgeschreven door een tante van mijn moeder.

Het schriftje lijkt me al heeeeeeeeeeel oud, ik denk zeker van voor wereldoorlog 1945.

 

Sommige liedjes ken ik nog van in mijn jeugd, mijn oma zong ze altijd, andere ken ik niet.

Sommige zijn heel droevig en deprimerend.

Als eerste kies ik het volgende:

De Dobbelaar

(wel heel droevig, en zo staan er nog wel enkele in het boekje)

 

de  dobbelaar

 

o vader o vader kom huiswaarts met mij

de klok slaat reeds één op de kerk

gij zegdet, o vader, te komen naar huis

zoodra als gedaan was uw werk.

Het vuur is gedoofd, geen licht meer in huis

en moeder verlangt u te zien.

want ach: onze Benny ligt ziek op haar schoot

en niemand haar hulpe komt bien.

Kom t’huis, kom t ‘huis, kom t’huis

o vader, o vader kom t’huis.

 

o vader, o vader, kom huiswaarts met mij

De klok op den toren slaat twéé.

’t Is droevig in huis, mijn broerken is ziek

en hij roept gestadig op u!

En moeder die denkt dat hij sterven zal

Nog voor dat de donker zal vliën

Daarom lieve vader, kom huiswaarts met mij.

Als gij hem nog levend wilt zien.

Kom t’huis …

 

o vader, o vader, kom huiswaarts met mij

Want moeder die schreit van verdriet

Zij kust onze Benny zoo teer en zoo zacht

Terwijl hij geen lachje meer biedt.

Hij wringt zijne handjes zoo krimpend ineen

en moeder die weent toch zoo hard

Zij zucht, o mijn God mijn kindje dat sterft

En ’t lijdt toch zooveel bittre smart!

                      

o vader, o vader, kom huiswaarts met mij.

De klok op den toren slaat: drie!

Het huis is zoo ledig en d’uren zoo lang

daar moeder en ik u niet zien.

Het is er zoo droef, want Benny is dood

door d’ Englen ten Hemel gebracht.

En dit zijn de woorden die stervend hij sprak:

Kus vader, voor mij, goeden nacht;

Goeden nacht, goeden nacht, goeden nacht;

Kus vader voor mij goeden nacht!

 

 

 

 

14:34 Gepost door emily | Permalink | Commentaren (10) | Tags: oude liedjes |  Facebook |